TINH HOA XANH

Truyền thuyết về ông tổ Trung y

Theo truyền thuyết, Hoàng Đế là tổ tiên của dân tộc Hoa Hạ, là tị tổ của Trung y thời cổ đại. Hoàng Đế là con của Thiếu Điển, người bộ lạc Hùng Thị, họ là Cơ, sinh tại Cơ Thủy (Thiểm Tây).

Theo truyền thuyết, Hoàng Đế mặt rồng lộ thánh đức, bình sinh rất thích học hỏi, có đủ thần công để sai khiến thiên hạ.

Ông đi dọc theo các con sông lớn ở Nam - Bắc, đã lên trên nguồn, xuống hạ lưu sông Hoàng Hà để tìm thầy học nghề.

Đông đến Thanh Khâu, Hoàng Đế ra mắt Tử Phủ tiên sinh để học thiên văn; đến gặp Đại Quy Quân để học họa; đến Cái Thượng, được Trung Hoàng chân nhân truyền cho cửu gia tán; đến La Hoắc gặp Hoàng Cái đồng tử học kim ngân phương thập cửu thiếp; đến Không Động hỏi Quảng Thành Tử, học được Tự nhiên kinh, đến Nga Mi gặp Hoàng Quân để học Chân Nhất kinh, đi vào Kinh Cốc, gặp Huyền, Tố (hai nhân vật nữ) hỏi về đạo (dẫn) dưỡng (sinh).

Bên cạnh Hoàng Đế lại có rất nhiều thầy thuốc kinh nghiệm như Kỉ Bá, Bá Cao, Thiếu Du...Hoàng Đế hỏi họ về y học và ông rất thông hiểu.

Cũng theo truyền thuyết, bộ sách y học Hoàng Đế Nội Kinh, gồm 28 quyển và việc nấu thuốc đã xuất hiện dưới thời Hoàng Đế. Đạo giáo và nhiều ngành nghệ thuật tôn Hoàng Đế làm thủy tổ, trong đó có thủy tổ Trung y.

"Những câu chuyện thú vị về y học Trung Hoa"

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Tags

Hiển thị tất cả kết quả cho ""