TINH HOA XANH

Video Dược liệu

Dược liệu Nghĩa Hưng giới thiệu cây dược liệu trạch tả - Vùng dược liệu Ninh Bình

17/03/2020 / Biên tập 2

Dược liệu Nghĩa Hưng giới thiệu cây dược liệu Trạch tả Ninh Bình ở vùng dược liệu Ninh Bình. Cây dược liệu trạch tả sinh sống và phát triển tốt tại điều kiện đất ngập nước hoàn toàn phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất Ninh Bình.

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""